Badania Mikrobiologiczne

ul. Limanowskiego 31 A, 10-342 Olsztyn

Laboratorium Mikrobiologiczne

ul. Limanowskiego 31 A, 10-342 Olsztyn

TESTY NA WIRUS RSV OLSZTYN

Wirus syncytialny układu oddechowego (RSV, ang. Respiratory Syncytial Virus).

RSV może powodować ostre choroby układu oddechowego u osób w każdym wieku. Możliwe są reinfekcje, będące stosunkowo częstym zjawiskiem. Większość zakażeń u dzieci występuje przed ukończeniem 2. roku życia. RSV jest najczęstszą przyczyną infekcji  dolnych dróg oddechowych. Stanowi przyczynę około 90 proc. przypadków zapalenia oskrzelików i 50 proc. przypadków zapalenia płuc w okresie niemowlęcym.

Objawy infekcji najczęściej pojawiają się około 4 do 6 dni po ekspozycji na wirusa. U dorosłych i starszych dzieci RSV zwykle powoduje:

  • zatkany nos lub katar,
  • suchy kaszel,
  • niską gorączkę,
  • ból gardła,
  • łagodny ból głowy.

W ciężkich przypadkach infekcja może rozprzestrzenić się na dolne drogi oddechowe, powodując zapalenie oskrzelików lub zapalenie płuc. Rozprzestrzenianie się wirusa do oskrzeli i oskrzelików manifestuje się pojawieniem napadowego kaszlu, duszności i świszczącego oddechu po 1-3 dniach trwania objawów nieżytowych w obrębie górnych dróg oddechowych.

Objawy zakażenia dolnych dróg oddechowych mogą obejmować:

  • gorączkę,
  • silny kaszel,
  • świszczący oddech ‒ wysoki dźwięk, który zwykle słychać podczas wydechu,
  • szybki oddech lub trudności w oddychaniu.

Częstym powikłaniem zakażenia RSV jest zapalenie ucha środkowego (otitis media), sporadycznie zapalenie mięśnia sercowego. U dzieci starszych i osób dorosłych zakażenia RSV są zwykle skutkiem reinfekcji i mają zróżnicowany przebieg – od zakażeń bezobjawowych do ciężkich postaci zakażeń dolnych dróg oddechowych w grupie wysokiego ryzyka, którą stanowią osoby starsze z zaburzeniami układu odpornościowego i współistniejącymi chorobami przewlekłymi.