Badania Mikrobiologiczne

ul. Limanowskiego 31 A, 10-342 Olsztyn

Laboratorium Mikrobiologiczne

ul. Limanowskiego 31 A, 10-342 Olsztyn

Laboratorium Mikrobiologiczne powstało w 1991 roku. Założycielem jest mgr Teresa Cieplińskaspecjalista mikrobiologii klinicznej drugiego stopnia.
Dzięki wysokim kwalifikacjom, wiedzy merytorycznej i zdobytemu doświadczeniu pracowników, Laboratorium zyskało doskonałą opinie pacjentów, środowiska medycznego a przede wszystkim lekarzy.

Laboratorium uczestniczy w Ogólnopolskim Sprawdzianie Wiarygodności Badań Mikrobiologicznych – POLMICRO, organizowanym przez Centralny Ośrodek Badania Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej. Od początku udziału w programie POLMICRO uzyskujemy bardzo dobre wyniki i świadectwo wiarygodności badań mikrobiologicznych certyfikaty – co świadczy o wiarygodności i wysokiej jakości naszych badań.
Nasze wyniki ułatwiają prawidłową diagnozę i wdrożenia skutecznej terapii.

BADANIA LABORATORIUM

BADANIA MIKROBIOLOGICZNE

Materiał do badań pobieramy na miejscu w laboratorium. Istnieje możliwość otrzymania wymazówki...

TESTY ANTYGENOWE COVID-19

Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Test Device – szybki test płytkowy produkcji Abbott do diagnostyki in vitro do jakościowego wykrywania antygenu (Ag) SARS-CoV-2. Pierwszy i jedyny test antygenowy z rekomendacją WHO EUL przeznaczony również do badania osób bezobjawowych.

PRZYGOTOWANIE DO BADAŃ

Przygotowanie do pobrania moczu
Pobieranie wymazu z gardła
Pobieranie plwociny