Badania Mikrobiologiczne

ul. Limanowskiego 31 A, 10-342 Olsztyn

Laboratorium Mikrobiologiczne

ul. Limanowskiego 31 A, 10-342 Olsztyn

PERSONEL LABORATORIUM

Dzięki systematycznym szkoleniom, uczestniczeniu w konferencjach naukowych dbamy o podwyższenie kwalifikacji zawodowych naszych pracowników.
Współpracujemy z lekarzami zlecającymi starając się pomóc w interpretacji wyników badań. W przypadku izolacji patogenów niebezpiecznych ( alert patogenów) kontaktujemy się z lekarzem i konsultujemy wynik. Służymy pomocą w ustalaniu antybiotykoterapii.